Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 1116/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-14

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 512/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie obciążenia kosztami egzekucyjnymi

I OZ 705/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 775/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury Nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości