Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę X

I OZ 702/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1375/09 - Wyrok NSA z 2010-08-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 236/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1616/09 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1616/09 odrzucające ...

I OSK 1040/09 - Wyrok NSA z 2010-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1707/09 - Wyrok NSA z 2010-10-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 354/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Z. W. o wyłączenie sędziego WSA w Warszawie Marii Tarnowskiej od udziału w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej postanowieniem WSA w Warszawie , ...

I OSK 1153/09 - Wyrok NSA z 2010-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1306/09 - Wyrok NSA z 2010-01-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zarzutów przeciwegzekucyjnych

I OZ 17/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego w sprawie ze skargi Z.W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie z dnia 7 l...

I OSK 597/09 - Wyrok NSA z 2010-03-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
1   Następne >   +2   4