Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę X

I OZ 51/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-27

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr (...) w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

I OZ 826/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1328/09

I OZ 827/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1328/09

I OZ 765/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia skargi

I OZ 50/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-17

Wniosek w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

I OZ 235/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1328/09 o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania sądowego

I OZ 419/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

I OZ 433/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OZ 113/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury nr (...) w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści dec...

I OSK 1724/11 - Wyrok NSA z 2011-12-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania
1   Następne >   3