Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę X

I OSK 951/11 - Wyrok NSA z 2012-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 346/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1328/09 od...

I OSK 2202/11 - Wyrok NSA z 2012-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 341/11 - Wyrok NSA z 2012-04-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 2084/11 - Wyrok NSA z 2012-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 2448/11 - Wyrok NSA z 2012-04-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie wydania nieruchomości

I OSK 1133/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego