Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 2093/15 - Postanowienie NSA z 2017-09-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 1392/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania odwoławczego