Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 2196/17 - Postanowienie NSA z 2019-05-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2722/17 - Postanowienie NSA z 2019-08-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej postanowił: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.