Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę X

I OSK 1189/17 - Wyrok NSA z 2019-02-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I OSK 1535/17 - Wyrok NSA z 2019-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1326/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I OSK 2218/17 - Wyrok NSA z 2019-05-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi R. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania w sprawie ustalenia odszkodowania

I OSK 2196/17 - Postanowienie NSA z 2019-05-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2722/17 - Postanowienie NSA z 2019-08-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej postanowił: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.