Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 637/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

I OZ 644/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 602/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-24

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OZ 692/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 459/07 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 459/07 o odrzuceniu zażalenia E. L., J. L. i J. L. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 459/...

I OZ 636/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

I OZ 639/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 643/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 551/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-18

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie oddalenia zażalenia J. L., E. L. i J. L. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 739/06 o odrzuceniu zażalenia na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 739/06 w sprawie ze skargi J. L., E. L. i...

I OZ 552/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-18

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie oddalenia zażalenia J. L., E. L. i J. L. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 739/06 o odrzuceniu zażalenia na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 739/06 w sprawie ze skargi J. L., E. L. i...

I OZ 554/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-18

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie oddalenia zażalenia J. L., E. L. i J. L. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 739/06 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 739/06 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Ad...
1   Następne >   2