Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

OSK 13/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

OSK 9/04 - Wyrok NSA z 2004-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

OSK 296/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w P. z dnia 2