Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 583/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 1294/10 - Postanowienie NSA z 2011-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1143/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego