Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 1059/11 - Wyrok NSA z 2012-07-18

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury oraz A. K., G. M. i A. G. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu nieruchomości

I OSK 62/11 - Wyrok NSA z 2012-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 619/11 - Wyrok NSA z 2012-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania administracyjnego

I OSK 643/11 - Wyrok NSA z 2012-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania administracyjnego

I OSK 1180/12 - Wyrok NSA z 2012-08-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy