Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 874/12 - Wyrok NSA z 2013-10-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 2182/11 - Wyrok NSA z 2013-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 870/13 - Wyrok NSA z 2013-07-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 1481/11 - Wyrok NSA z 2013-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości