Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1343/15 - Wyrok NSA z 2016-05-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości