Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 1652/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie orzeczenia o zwrocie nieruchomości

I OZ 1555/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji