Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Gliwicach X
  • Hasło
  • Skarżony Starosta X

II SA/Gl 455/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-06

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości