Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Gl 221/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-01-10

Sprawa ze skargi F. P. na niewykonanie przez Starostę Powiatu B. wyroku sądu w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości