Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gl 55/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-11

Sprawa ze skargi T. K., M. S., A. K., B. D., J. K., J. K., J. K., J. K., M. K., M. K., M.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Gl 55/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-05-17

Sprawa ze skargi T.K., M. S., J. K., B.D., J. K., J. K., M. K., J. K., M. K., M.K., A. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej J. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SAB/Gl 55/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-05-17

Sprawa ze skargi T.K., M. S., J. K., B.D., J. K., J. K., M. K., J. K., M. K., M.K., A. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej M.K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SAB/Gl 55/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-05-17

Sprawa ze skargi T.K., M. S., J. K., B.D., J. K., J. K., M. K., J. K., M. K., M.K., A. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego J. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SAB/Gl 55/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-05-17

Sprawa ze skargi T.K., M. S., J. K., B.D., J. K., J. K., M. K., J. K., M. K., M.K., A. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej M. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego z urzędu