Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6189 Inne o symbolu podstawowym 618 X

I OZ 244/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OZ 730/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 805/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ś. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość pod drogę publiczną

I OSK 952/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejska w N. w przedmiocie rekomendacji dla Burmistrza Miasta i Gminy N. dotyczącej podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie sprawy użyczenia nieruchomości będącej własnością Gminy N. na rzecz Koła Przyjaciół Harcerstwa

I OSK 1047/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-12

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podziału lokalu zamiennego w zamian za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 176/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w W. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości gruntowej

I OZ 236/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 1231/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-12

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podziału lokalu zamiennego w zamian za wywłaszczoną nieruchomość

I OZ 990/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1286/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za grunt