Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OZ 208/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-23

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi E. B. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 496/08