Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 3270/15 - Wyrok NSA z 2017-10-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego