Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol 6189 Inne o symbolu podstawowym 618 X

I OSK 686/16 - Wyrok NSA z 2018-02-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ukarania grzywną

I OSK 2180/17 - Wyrok NSA z 2018-03-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania