Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 176/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w W. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości gruntowej