Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OZ 570/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu wniosku

I OZ 146/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. N. na orzeczenie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej z d...

I OSK 243/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego w sprawie zwolnienia ze służby w Milicji Obywatelskiej