Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SAB/Wa 744/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 699/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie stosowania przepisów prawa

II SAB/Wa 383/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi J. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SA/Wa 1713/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 380/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

VIII SAB/Wa 1/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-20

Sprawa ze skargi G. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Wa 2160/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 1180/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 1999/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 636/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia zastosowania przepisów
1   Następne >   +2   +5   +10   62