Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 28/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

Skarga R. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 418/10 w sprawie ze skargi A. J. - A., R. M., K. W., W. S. na czynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w przedmiocie zmiany zasad punktacji przy ustalaniu listy aplikantów sądowych apelacji warszawskiej w roku 2005

I OPP 24/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

Skarga P. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia sygn. akt II SA/Po 520/09