Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele X

IV SA/Wr 353/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy P. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

IV SA/Wr 494/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-08-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie ustalenia na rok [...] Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

IV SA/Wr 298/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej L. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska L. jest organem prowadzącym umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

IV SA/Wr 387/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-08-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

II SA/Wa 344/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród

II SA/Go 618/05 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2005-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Rada Miasta i Gminy w przedmiocie : regulamin przyznawania dodatków do wynagradzania i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

II SA/Ke 909/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2005-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Starachowicach w przedmiocie zasad wynagradzania nauczycieli