Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele X

II SA/Sz 129/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-04-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół

I OZ 1078/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia , nr XVII/488/08, w przedmiocie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo

IV SA/Wr 236/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-05-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy Wiązów w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Wiązów oraz ustalenia regulaminu dysponowania tymi środkami

I OZ 1034/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-14

Zażalenie na zarządzenie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia , nr (...) w przedmiocie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo