Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Gd 704/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie opłaty za przeprowadzenie czynności kontrolnych

III SA/Gd 318/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-17

Skarga K. G. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu środków zastępczych

III SA/Gd 658/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 766/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 138/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie kary pieniężnej za promocję usług w zakresie udostępniania solarium

III SA/Gd 139/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie opłaty z tytułu przeprowadzonych czynności kontrolnych

III SA/Gd 35/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 244/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 69/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu i wytwarzanie środków zastępczych

III SAB/Gd 9/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-30

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Centrum [...] w przedmiocie nieodpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej
1   Następne >   2