Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Op 235/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku w przedmiocie zakładu opieki zdrowotnej

II SA/Op 397/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. w przedmiocie nadzoru sanitarnego

II SA/Op 356/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Op 121/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-05-23

Sprawa ze skargi E. L. w przedmiocie nieprawidłowości w działalności Starostwa Powiatu [...]

II SA/Op 349/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-10-24

Sprawa ze skargi B. R. na orzeczenie lekarskie w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Wr 1721/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. w przedmiocie chorób zawodowych

II SA/Wr 1714/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-03-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. w przedmiocie nadzoru sanitarnego