Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Op 7/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Op 536/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. w przedmiocie choroby zawodowej

II SAB/Op 25/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w S. w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Op 86/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Op 223/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie choroby zawodowej na skutek wniosku uczestnika postępowania E. K. o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 160/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-14

Sprawa ze skargi P. G. na orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w O. w przedmiocie niepełnosprawności

II SA/Op 30/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. w przedmiocie nadzoru sanitarnego

II SA/Op 232/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie choroby zawodowej na skutek wniosku uczestnika postępowania E. K. o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 222/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w G. w przedmiocie zbycia aktywów zakładu opieki zdrowotnej

II SA/Op 149/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gogolinie w przedmiocie przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej
1   Następne >   2