Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Op 174/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Op 430/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie stopnia niepełnosprawności

II SO/Op 2/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-19

Wniosek w przedmiocie choroby zawodowej sygn. akt [...]

II SA/Op 430/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-01-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie stopnia niepełnosprawności na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 470/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Nysie w przedmiocie przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej

II SA/Op 6/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Op 191/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Op 430/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-12

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie stopnia niepełnosprawności

II SA/Op 430/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-12

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie stopnia niepełnosprawności

II SA/Op 175/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Nysie w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   2