Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SO/Op 1/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-03-24

Wniosek w przedmiocie choroby zawodowej, sygn. akt [...]

II SA/Op 85/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie ekshumacji

II SA/Op 367/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Op 516/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-12

Sprawa ze skargi A. K. na zawiadomienie Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie przekazania do innego organu podania o wszczęcie postępowania w sprawie nadzoru sanitarnego