Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Op 588/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie wstrzymania wprowadzania do obrotu produktu zagrażającego życiu lub zdrowiu