Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Op 276/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Op 217/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-21

Skarga U. G. na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej wniosku pełnomocnika z urzędu radcy prawnego K. B. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SAB/Op 72/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-24

Sprawa ze skargi I. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Opolską Okręgową Izbę Aptekarską w Opolu w przedmiocie wydania opinii dotyczącej rękojmi należytego prowadzenia apteki

II SA/Op 145/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-23

Skarga J. R. na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzanie do obrotu środka zastępczego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości

II SA/Op 145/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-09

Skarga J. R. na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu środków zastępczych

II SA/Op 145/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu środków zastępczych