Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Op 219/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

II SA/Op 291/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-10-10

Sprawa ze skargi T. S. na orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu w przedmiocie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności