Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wr 476/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie zmiany uchwały nr [...] z [...] listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu L.