Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Go 346/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej

III SA/Łd 597/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-27

Sprawa ze skargi A. G. i R. G. na pismo Wojewody Ł. w przedmiocie udzielenia odpowiedzi w sprawie połączenia się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

III SA/Łd 597/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi A. G. i R. G. na pismo Wojewody [...] w sprawie odpowiedzi na pismo dotyczące zakwestionowania uchwały Sejmiku Województwa Ł. z dnia [...] (Nr [...])

IV SA/Wr 740/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2010 r.

II OSK 1314/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta K. w sprawie zatwi...

IV SAB/Gl 65/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie nadzoru sanitarnego