Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SAB/Wr 18/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie podjęcia działania prawnego mającego na celu powzięcie przez Sejmik Województwa D. uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego ZOZ Okręgowego Szpitala Kolejowego we W. lub postawienia go w stan likwidacji Postanawia: odrzucić skargę.

III SAB/Wr 20/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie podjęcia działania prawnego mającego na celu powzięcie przez Sejmik Województwa D. uchwały o zmianie jego formy gospodarki finansowej likwidacji Samodzielnego Publicznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w W. Postanawia: odrzucić skargę.

III SAB/Wr 19/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie podjęcia działania prawnego mającego na celu powzięcie przez Radę Powiatu Z. Ś. uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego ZOZ w Z. Ś.