Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SAB/Wr 20/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-06

Skarga K. B. na bezczynność Wojewody w przedmiocie przewlekłości postępowania w rozpatrzeniu skargi na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w K. wniosku skarżącej o uzupełnienie postanowienia WSA we Wrocławiu Sygn. akt III SAB/Wr 20/07

III SA/Wr 194/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia zasad zakupu i przyjęcia aparatury medycznej przez Zakład Opieki Zdrowotnej w L.

III SA/Wr 661/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady ustalania wysokości na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

III SA/Wr 511/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 'A' w K. umarza postępowanie.

III SAB/Wr 20/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie przewlekłości postępowania w rozpatrzeniu skargi na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w K.