Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

VIII SAB/Wa 12/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie niewydania decyzji administracyjnej

II SA/Wa 1450/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia postanowienia

IV SA/Po 465/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy uwzględnienia zażalenia na bezczynność

IV SA/Po 703/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w przedmiocie zwrotu wniesionego podania o ustalenie uprawnień do równoważnika pieniężnego

IV SA/Wr 594/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

I OSK 1064/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w O. w sprawie rozpatrzenia skargi W. L. i J. L. na Burmistrza O. dotyczącej przydzielenia lokalu tymczasowego w związku z planowaną eksmisją z dotychczas zajmowanego lokalu

II SA/Wa 1641/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

III SA/Łd 605/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w D. nr [...] w przedmiocie zmiany uchwały Rady Gminy w D. nr [...]

III SA/Kr 1061/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-29

Sprawa ze skargi A. W. na pismo Prezydenta Miasta z 01 września 2009r. znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Miejskiej

III SA/Gd 116/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-24

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia zwykłego 'A' z siedzibą [...] na zaświadczenie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie samodzielności lokali mieszkalnych
1   Następne >   +2   +5   +10   24