Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 2019/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

III OSK 967/21 - Wyrok NSA z 2022-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zmiany decyzji o przydziale kwatery tymczasowej

III OSK 707/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-21

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Gd 594/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 1314/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego z osób lub rzeczy

IV SO/Po 36/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-04-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie skargi

III SA/Kr 1069/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-07

Sprawa ze skargi D. Ś. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie przyznania lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Miejskiej uchylono zaskarżony akt.

III SA/Kr 1032/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-02-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści z wniosków

III SA/Gl 1193/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bk 645/21 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zmiany decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego
1   Następne >   +2   +5   +10   42