Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 261/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle w przedmiocie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 506/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

II SA/Op 517/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SAB/Op 20/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-12-23

Sprawa ze skargi Z. K. na Gminę Kędzierzyn - Koźle w przedmiocie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego