Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 543/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie zwrotu nienależenie pobranego równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Op 3/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-02-15

Sprawa ze skargi J. M. na pismo SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przedłużenia zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

II SA/Op 298/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania dodatku energetycznego

II SA/Op 340/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania dodatku energetycznego