Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SAB/Op 142/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 106/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-05-18

Sprawa ze skargi A. S. na pismo A Spółki z o.o. z siedzibą w przedmiocie odmowy umieszczenia na projekcie listy przydziałów osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkaniowego z zasobów gminy

II SA/Op 323/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-10-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie przyznania dodatku energetycznego

II SA/Op 479/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-11-09

Sprawa ze skargi C. C. na pismo Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie negatywnego rozpatrzenia wniosku o umieszczenie na liście osób ubiegających się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Opola