Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 328/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SAB/Op 20/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 74/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-04-18

Sprawa ze skargi A. W. w przedmiocie czynszu najmu za lokal użytkowy

II SA/Op 369/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-07-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w O. w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego o d r z u c i ć skargę

II SAB/Op 4/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-07-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Urzędu Miasta w N. w przedmiocie przydziału lokalu socjalnego POSTANAWIA odrzucić skargę.

II SA/Op 416/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 305/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 14/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 365/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-12-12

Sprawa ze skargi T. S. na pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie dodatek mieszkaniowy

II SA/Op 13/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   2