Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 227/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego

II SAB/Op 30/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-12-04

Sprawa ze skargi W. B. na Dyrektora Zakładu Karnego w N. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 335/05

II SA/Op 69/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 470/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Popielowie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 230/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miasta Opola w przedmiocie zasad ustalania czynszu najmu za lokale użytkowe POSTANAWIA odrzucić skargę.

II SA/Op 232/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-04-18

Sprawa ze skargi A. W. na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zasad ustalania czynszu za lokale użytkowe POSTANAWIA odrzucić skargę.