Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 188/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 188/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 188/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie dodatku mieszkaniowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 28/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-14

Sprawa ze skargi R. P. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie odwołania zarządu wspólnoty mieszkaniowej

II SA/Op 261/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle w przedmiocie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 506/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

II SA/Op 517/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SAB/Op 20/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-12-23

Sprawa ze skargi Z. K. na Gminę Kędzierzyn - Koźle w przedmiocie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

II SA/Op 164/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania od pisma informującego, że wniosek o przyznanie dodatku mieszkalnego został rozpoznany negatywnie

II SA/Op 546/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-01-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Popielów w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
1   Następne >   2