Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 188/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 517/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 164/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania od pisma informującego, że wniosek o przyznanie dodatku mieszkalnego został rozpoznany negatywnie