Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SO/Op 2/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 166/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia na bezczynność w sprawie równoważnika za remont lokalu

II SA/Op 188/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie dodatku mieszkaniowego przyznać radcy prawnemu R. K. od Skarbu Państwa

II SA/Op 18/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Op 52/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

II SA/Op 93/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w Kędzierzynie - Koźlu w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 398/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Op 241/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SAB/Op 19/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-08-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w Opolu w przedmiocie równoważnika za remont lokalu mieszkalnego zobowiązuje Komendanta Miejskiego Policji w Opolu do wydania decyzji w przedmiocie wniosku skarżącego J. M. o wypłatę równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego za lata 2006

II SA/Op 205/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego
1   Następne >   3