Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 265/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-29

Sprawa ze skargi M. B. na Burmistrza [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do najmu lokalu

II SA/Op 485/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

II SA/Op 265/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-24

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do najmu lokalu

II SAB/Op 40/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego

II SA/Op 268/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-08-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 52/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-03-14

Sprawa ze skargi J. Z. na Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie wypłaty równoważnika za remont lokalu mieszkalnego

II SAB/Op 34/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Nyskiego w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego

II SA/Op 443/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-31

Sprawa ze skargi A. P. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego

II SA/Op 505/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-29

Sprawa ze skargi M. A. na Burmistrza Grodkowa w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego

II SA/Op 443/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-13

Skarga A. P. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy